Ragnhild May

Visual artist and composer. Working with sound art, installation and sculpture. Based in Copenhagen, Denmark

info@ragnhildmay.com

This website is supported by:

Statens Kunstfond/The Danish Arts Foundation

  • Vimeo Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • Instagram Social Icon

Music for Children 

Skulptur blokfløjte 2,6 meter

Prints 1,5 x 2 meter

Blokfløjten har verden over opnået en position som didaktisk skoleinstrument, dette kan især tilskrives den tyske musikpædagog Carl Orffs arbejde. Over alt i verden har blokfløjten været anvendt som legeinstrument og didaktisk redskab. 

Music for Childrener en monumental blokfløjte. Ved at skalere en diskant blokfløjte op fra 30 cm til 2,6 meter, og fra det høje C til det dybe C2. Det lille og uanselige instrument, som forbindes med at være larmende og skingert er skaleret op til et monumental søjle-lignende kæmpe fløjte. Den store fløjtes grundtone svarer til laveste tone hos den dybeste mandestemme.

 

The monumental recorder is scaled from the high C to the low C2, the deepest pitch of the deepest male voice. In the 1920’s the German musical pedagogue Carl Orff developed “Music for Children” together with Gunild Keetman an innovative theory about children’s musical education. The recoder’s role in Music for Children was to be the tool to use before learning to play real instruments. The recorder is still widespread in schools around the world as a learning instrument especially for young girls.