Ragnhild May

Visual artist and composer. Working with sound art, installation and sculpture. Based in Copenhagen, Denmark

info@ragnhildmay.com

This website is supported by:

Statens Kunstfond/The Danish Arts Foundation

  • Vimeo Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • Instagram Social Icon

TECHNO er et performativt og installatorisk lydværk, der består af en række skulpturelle

lydkilder. Værket kan udover at fungere som en lydskulptur i flere dele aktiveres

performativt via, og med kendskab til, et af kunstneren special-udviklet, brugervenligt

software. Kunstneren aktiverer værket i dialog med et teoretisk felt, hvor

musikinstrumenter og protesers funktion i første omgang forstås som forlængelser af

kroppen. På den måde er værket som redskab en sammensmeltning mellem krop og

intelligens. Konceptuelt befinder værket sig i et tværdisciplinært område mellem kunst,

musik og instrumentbygning. Inspireret af science fiction og datidens ideer om fremtiden,

arbejder værket med ideen om en alternativ musikteknologi. Science Fiction bruges ofte

som en metafor eller profeti for alternative virkeligheder, ligesom datidens teknologi og

især datidens fantasier om hvad fremtidens teknologi ville muliggøre, kan ses om en måde

at italesætte nutidens og den nære fremtids teknologi og de samfundsmæssige

betingelser for teknologiens videreudvikling.

Støttet af Statens Kunstfond og Statens Værksteder for Kunst

VEGA Oktober 2019